Zoals u zeker weet zijn voor de instandhouding van een hertenkamp de nodige financiële middelen nodig.
     Denk aan de voeding en de medische zorg van onze herten, kippen en geiten.
     Ook het onderhoud van het nachthok en de kippenren kost geld.
     Bovendien willen we een financiële buffer opbouwen om calamiteiten op te kunnen vangen.
     Denk aan ziekte van onze dieren.

     Wij willen ook in de toekomst educatieve activiteiten organiseren.

     Kortom, het zou voor ons een enorme steun betekenen als u zich wilt melden als vriend van het
     Hertenkamp Smilde. U kunt dit aangeven op
dit formulier.

     Wij zijn een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en dat betekent dat wij voldoen aan
     de voorwaarden van de belastingdienst. Zie hier voor meer info


    
Wilt u als vrijwilliger een bijdrage aan het hertenkamp leveren?
     Dan kunt u zich op datzelfde formulier aanmelden.
    
     Ook kunt u op dit formulier aangeven of u informatie per email wilt ontvangen.